Skärgårdsstiftelsen
Jag vill ge (steg 1 av 2)
Tack! Ditt bidrag går till viktiga insatser i Stockholms skärgård

Månadsgivare

Ett långsiktig vänskap

Stötta Skärgårdsstiftelsen långsiktigt med en summa som passar dig. För ditt bidrag kan vi utveckla Stockholms skärgård långsiktigt.

Din gåva bidrar till

Två tusen byggnader
I vårt fastighetsbestånd finns fyrar, väderkvarn, vandrarhem, stugbyar, gästhamnar och bryggor.
Utbildning för barn och unga.
Utbildningsplats Skärgården finns tillgänglig för alla nyfikna.
Över och under ytan
Vi sköter om skärgårdsnaturen både över och under ytan.

Du som Skärgårdsvän bidrar dessutom till

Bevarad natur
Vi äger och förvaltar 40 naturreservat, motsvarande ca 12 % av marken i Stockholms skärgård, för ett hållbart skärgårdsliv för alla.
Renhållning
Vi sköter sop- och toalettbodar på nästan 200 ställen i Stockholms skärgård, till nytta och lättnad för friluftsliv & miljö.
Service
Vi håller våra naturhamnar, spännande naturstigar, öppna bastur och bodar från norr till söder, tillgängliga för dig.
Framtiden
Vi arbetar för ett levande kulturlandskap, en biologisk mångfald och bevakar flera djurskyddsområden.
”Varje krona gör enorm skillnad för vårt arbete. Utan våra skärgårdsvänner och gåvogivare skulle Skärgårdsstiftelsen inte alls kunna arbeta för en öppen och hållbar skärgård”
Sandra Löfgren, marknadssamordnare på Skärgårdsstiftelsen

Vanliga frågor

Fortfarande inte säker på att vårt arbete är värt att stödja? Här är svar på de vanligaste frågorna.
Varför behöver ni bidrag?

Skärgårdsstiftelsen har stöd från 3 olika håll: Region Stockholm, arrenden och hyror, gåvor.

Gåvor från privatpersoner, företag och föreningar går till att förbättra upplevelsen för besökaren genom att iordningsställa eldstäder, röja naturstigar och öppna upp gläntor. Vi erbjuder bastur och naturhamnar med service som dass och sopstationer. Vi ökar även skyddet under ytan och erbjuder ex Bojar som ersätter ankring i ett försöka att kombinera aktivt båtliv samtidigt som vi värnar om Östersjöns hälsa.

Regionens bidrag är satt att minska med tiden och går till drift och underhåll inom området skötsel och naturvård.

Arrenden och hyror går direkt tillbaka till fastigheterna för renovering och utveckling samt säkerställande av miljökrav.

Vi är därför beroende av stöd från allmänheten i form av Skärgårdsvänner och Företagsvänner.

Vad används Skärgårdsvännernas bidrag till?

Skärgårdsvännernas bidrag går till att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism.
Detta gör Skärgårdsstiftelsen genom att tillgängliggöra 40 naturreservat och tillhandahålla värdshus, vandrarhem, gästhamnar, bastur, vandringsleder och mycket mer.

Kan jag bara Swisha en gåva utan att bli vän?

Det går bra! Välj Privatpersoner -> Gåva högst upp på sidan så hamnar du rätt.

Kan jag ge till en specifik insats eller aktivitet?

Tyvärr inte i dagsläget. Det innebär mycket administration för oss att säkerställa, rapportera och budgetera.
Du ska däremot känna dig säker på att gåvorna som kommer in till Skärgårdsstiftelsen värderas högt och går till att förbättra Skärgårdsstiftelsens områden för djur, natur och besökare.

Det här går pengarna till

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att bevara och utveckla stora delar av Stockholms skärgård. Vi arbetar för en biologisk mångfald genom att se till att våra marker betas och gallras. Vi byter tak, putsar fasader och sköter om de tusentals hus om står på vår mark. Vi städar stränder och vikar, installerar reningsverk och bygger bryggor. Vi gör allt det och mycket mer för att Stockholms skärgård ska vara tillgänglig för dig och för framtida generationer.

Andra sätt att stödja

För dig
Bli vår vän och stötta oss, så får du tidningen Stångmärket, årets Vänbok och inbjudan till våra aktiviteter!
För företag
Tack för ditt årliga bidrag, med det visar du att Skärgårdsstiftelsens arbete är värdefullt.
För hela familjen
Gör hela familjen till Skärgårdsvänner. Hos oss finns något för både stor och liten.
© 2022 Skärgårdsstiftelsen