Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsvän Företag 2021

Som företagsvän till Skärgårdsstiftelsen stöder ni viktiga insatser i Stockholms skärgård. Tillsammans värnar vi om den känsliga skärgårdsnaturen och det rörliga friluftslivet.
Vi vill stötta genom att bli (Steg 1 av 3)

Jämför företagspaketen

Det här får ni tillbaka

BAS MEDEL TOPP plus
Material / Insats per år 1 500 kr 10 000 kr 50 000 kr 100 000 kr
Stångmärket / Vår tidning (prenumeration 2020)
Årets Vänbok
Omnämnande i Stångmärket (1 el. 2 införanden)
Omnämnande på vår hemsida som Skärgårdsvän företag
Omnämnande på vår hemsida med er logo
Ett redaktionellt material med text och bild om vårt sammarbete
Diplom i A4
Diplom i A3
Diplom i A3 / Inramat
Affisch 70 x 100
Affisch 70 x 100 / Inramad
Klisterdekaler vita 2 st 5 st 10 st
Klisterdekaler transparenta 2 st 5 st 10 st
Banner – jpg / för egen digital användning
Banner – eps / för eget tryck och publicering

Som Skärgårdsvänner får ni

Synlighet i magasin Stångmärket
Företag som tecknar vänskap Topp och Plus syns med sitt företagsnamn i vårt magasin Stångmärket vid 1-2 tillfällen under året.
Skärgårdsstiftelsens webbplats
Synas på vår webbplats
Vi listar er som ett Vänföretag på vår webbplats så att alla kan se att ni stöttar vår verksamhet i Stockholms skärgård.
Eget diplom
Ni mottar ett diplom som ni kan sätta upp på kontoret för att visa besökare och anställda att ni är stödjande vänner till Skärgårdsstiftelsen.
Magasinet Stångmärket
Självklart får ni ta del av magasin Stångmärket under året, ett mycket uppskattat och läsvärt magasin.
Årets vänbok 2021 Fjärilarnas skärgård!
Som Skärgårdsvän Företag får ni årets vänbok till företaget.
Digitalt nyhetsbrev
Följ vårt arbete och se vilka insatser ert bidrag möjliggör genom att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Ert stöd bidrar till

Bevarad natur
Vi värnar om 40 naturreservat, motsvarande ca 12 % av Stockholms skärgård, för ett hållbart skärgårdsliv för alla.
Renhållning
Våra sop- och toalettbodar finns på nästan 200 ställen från norr till söder i Stockholms skärgård, till nytta och lättnad för friluftsliv & miljö.
Infrastruktur
Vi tillhandahåller bryggor, färskvatten och annan infrastruktur för flera av skärgårdens företag, gäster och boende.
Arbetstillfällen
Våra fastigheter och arrenden möjliggör för många entreprenörer med anställda att leva, bo och verka i Stockholms skärgård.

Vad gör vi egentligen?

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att bevara och utveckla stora delar av Stockholms skärgård. Vi arbetar för en biologisk mångfald genom att se till att våra marker betas och sköts. Vi byter tak, putsar fasader och sköter om de tusentals hus om står på vår mark. Vi städar stränder och vikar, installerar reningsverk och bygger bryggor. Vi gör allt det och mycket mer för att Stockholms skärgård ska vara tillgänglig för dig och för framtida generationer.

Vanliga frågor

Osäker på vårt arbete och ditt stöd? Här är svar på de vanligaste frågorna.
Vad går pengarna till?

Bidragen går till byggnation, underhåll och reparation av bl.a. gästhamnar, bryggor, bastur, naturhamnar, naturstigar, stränder, jordbruk, ängar, skog, fyrar och fastigheter i våra områden.

Varför behöver ni bidrag?

Skärgårdsstiftelsen har stöd från 3 olika håll: Region Stockholm, arrenden och hyror, gåvor.

Gåvor från privatpersoner, företag och föreningar går till att förbättra upplevelsen för besökaren genom att iordningsställa eldstäder, röja naturstigar och öppna upp gläntor. Vi erbjuder bastur och naturhamnar med service som dass och sopstationer. Vi ökar även skyddet under ytan och erbjuder ex Bojar som ersätter ankring i ett försöka att kombinera aktivt båtliv samtidigt som vi värnar om Östersjöns hälsa.

Regionens bidrag är satt att minska med tiden och går till drift och underhåll inom området skötsel och naturvård.

Arrenden och hyror går direkt tillbaka till fastigheterna för renovering och utveckling samt säkerställande av miljökrav.

Vi är därför beroende av stöd från allmänheten i form av Skärgårdsvänner och Företagsvänner.

Var finns ni?

Vårt kansli ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Våra förvaltade områden hittar du här.

Vår besöksadress är: Svensksundsvägen 5, 111 49 Stockholm. Ring före ditt besök: 08 123 124 00

Kan jag ge till en specifik insats eller aktivitet?

Tyvärr inte i dagsläget. Det innebär mycket administration för oss att säkerställa, rapportera och budgetera.
Du ska däremot känna dig säker på att gåvorna som kommer in till Skärgårdsstiftelsen värderas högt och går till att förbättra Skärgårdsstiftelsens områden för djur, natur och besökare.

Hur bokför jag detta?

Sponsring bokförs mot konto 5900 Reklam och PR.

Är det avdragsgillt?

Ja, då detta kan jämföras med sponsring och du får en tydlig motprestation från oss.

”Vi kände att vi ville sponsra något som "hands on" gjorde något åt de problem vi ser i vattenmiljön i vår närhet.”
Pär Svärdson, VD Apotea AB

Stöd oss

© 2021 Skärgårdsstiftelsen