Skärgårdsstiftelsen

Integritetspolicy

Skärgårdsstiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Skärgårdsstiftelsens skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Genom att bli skärgårdsvän eller på annat sätt ingå avtal med Skärgårdsstiftelsen accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Skärgårdsstiftelsen via olika kommunikationskanaler (e-post, post, telefonsamtal etc.) kan komma att skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du blir skärgårdsvän eller ingår avtal med oss.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Skärgårdsstiftelsen med organisationsnummer: 802405-0216 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

HUR FÅR SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN DINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ingår ett avtal, vid registrering som skärgårdsvän eller registrering för vårt nyhetsbrev. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om betalningshistorik och varor eller tjänster som du köpt av oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Skärgårdsstiftelsen behandlar i huvudsak personinformation som namn och personnummer samt kontaktinformation som adress, telefonnummer och liknande. Vi kan dock beroende på vilken typ av avtal eller vänskap du har med oss även behandla betalningsinformation och historisk information.

VAD GÖR VI MED DINA PERSONUPPGIFTER?

Skärgårdsstiftelsen använder dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
• För att förbättra våra tjänster och för generell utveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya medlemsfördelar.
• Registrera och lagra i Skärgårdsstiftelsens dataregister
• Hantera och administrera ditt avtal
• Föra statistik

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas av Skärgårdsstiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Skärgårdsstiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden, revisorer, fastighets- och vänregister samt till myndigheter efter begäran.

Skärgårdsstiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Skärgårdsstiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Skärgårdsstiftelsen eller tredje parts rättigheter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vid behov kan vi komma att spara dina uppgifter för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav. Vid dessa tillfällen sparar vi uppgiften endast i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla aktuellt lagkrav.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till information
Den registrerade har rätt att få en kopia av de uppgifter Skärgårdsstiftelsen har om dig.

Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att vända sig till Skärgårdsstiftelsen och be att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgiften. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.

Rätt till klagomål
Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

© 2021 Skärgårdsstiftelsen