Skärgårdsstiftelsen
Tack! Ditt bidrag går till viktiga insatser i Stockholms skärgård

En julklapp som räcker ett helt år

Den perfekta julklappen till skärgårdsälskaren

Ge Skärgårdsvänskap till någon du tycker om, till nytta för friluftsliv och natur i Stockholms skärgård. Köp till en bok eller vimpel att lägga under granen.

Som Skärgårdsvän får mottagaren

Magasin Stångmärket
Stångmärket, vårt eget magasin utkommer med 4 nr/ år. Här kan hen läsa om vår verksamhet och Stockholms skärgård i stort.
Vänboken
Köp till en vänbok att lägga under granen. Julklappsmottagaren får också nästa års vänbok hem i brevlådan eller till närmaste utlämningsställe, helt utan extra kostnad.
Erbjudanden och upplevelser
Följ Skärgårdsstiftelsen på sociala medier och prenumerera på nyhetsbrevet för att ta del av exklusiva och spännande erbjudanden som Skärgårdsstiftelsen ordnar för sina stödjande vänner.

Visste du att Skärgårdsvänner bidrar till

Bevarad natur
Skärgårdsstiftelsen värnar om 40 naturreservat, motsvarande ca 12 % av marken i Stockholms skärgård, för ett hållbart skärgårdsliv för alla.
Renhållning
Skärgårdsstiftelsen sköter toalett- och sopbodar på nästan 200 platser i Stockholms skärgård, till nytta och lättnad för friluftsliv och miljö.
Service
Skärgårdsstiftelsen håller naturhamnar, spännande naturstigar, öppna bastur och bodar från norr till söder, tillgängliga för dig.
Framtiden
Skärgårdsstiftelsen arbetar för ett levande kulturlandskap, en biologisk mångfald och bevakar flera djurskyddsområden.
”Att ge min mamma Skärgårdsvänskap varje år har blivit en tradition. Vänböckerna är underbara och vi bidrar till att bevara skärgården som vi båda älskar!”
Jonas i Upplands Väsby

Vanliga frågor

Här finns svaren på de vanligaste frågorna.
Vad är en Skärgårdsvän?

Skärgårdsvänner är privatpersoner, föreningar och företag som stödjer Skärgårdsstiftelsens verksamhet med ett årligt ekonomiskt bidrag.

Hur många Skärgårdsvänner har ni?

Skärgårdsstiftelsen har ca 20.000 stödjande Skärgårdsvänner bestående av privatpersoner, föreningar och företag.

Varför behöver ni bidrag?

Skärgårdsstiftelsen har stöd från 3 olika håll: Region Stockholm, arrenden och hyror, gåvor.

Gåvor från privatpersoner, företag och föreningar går till att förbättra upplevelsen för besökaren genom att iordningsställa eldstäder, röja naturstigar och öppna upp gläntor. Vi erbjuder bastur och naturhamnar med service som dass och sopstationer. Vi ökar även skyddet under ytan och erbjuder ex Bojar som ersätter ankring i ett försöka att kombinera aktivt båtliv samtidigt som vi värnar om Östersjöns hälsa.

Regionens bidrag är satt att minska med tiden och går till drift och underhåll inom området skötsel och naturvård.

Arrenden och hyror går direkt tillbaka till fastigheterna för renovering och utveckling samt säkerställande av miljökrav.

Vi är därför beroende av stöd från allmänheten i form av Skärgårdsvänner och Företagsvänner.

Vad används Skärgårdsvännernas bidrag till?

Skärgårdsvännernas bidrag går till att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism.
Detta gör Skärgårdsstiftelsen genom att tillgängliggöra 40 naturreservat och tillhandahålla värdshus, vandrarhem, gästhamnar, bastur, vandringsleder och mycket mer.

Vad är tidningen Stångmärket?

Stångmärket är Skärgårdsstiftelsens eget magasin som Skärgårdsvännerna får direkt hem i brevlådan. Magasinet kommer ut fyra gånger per år och har en årlig upplaga på ca 150.000 ex. Magasinet innehåller reportage och notiser som relaterar till Skärgårdsstiftelsens verksamhet och skärgården i stort.

Vad är Skärgårdsstiftelsens vänbok?

Vänböckerna började publiceras 1974 i form av inbundna årsböcker med verksamhetsberättelse och artiklar. Idag ger Skärgårdsstiftelsen varje år ut en vänbok till sina Skärgårdsvänner med olika skärgårdsteman som fyrar, natur, skärgårdsväder och kulturbyggnadsvård.

Andra sätt att stödja

Swisha en gåva
Swisha gärna ett bidrag om du inte kan ge bort ett vänskap just nu men ändå vill stödja Skärgårdsstiftelsen.
Bli Skärgårdsvän själv!
Unna dig själv en julklapp som gör gott inte bara för dig utan även för vår älskade skärgårdsmiljö.
För hela familjen
Gör hela familjen till Skärgårdsvänner. Hos Skärgårdsstiftelsen finns något för både stor och liten.

Din julklapp bidrar till

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att bevara och utveckla stora delar av Stockholms skärgård. Vi arbetar för en biologisk mångfald genom att se till att våra marker betas och gallras. Vi byter tak, putsar fasader och sköter om de tusentals hus om står på vår mark. Vi städar stränder och vikar, installerar reningsverk och bygger bryggor. Vi gör allt det och mycket mer för att Stockholms skärgård ska vara tillgänglig för dig och för framtida generationer.
© 2021 Skärgårdsstiftelsen